Nyhetsbrev nr 5 - 2018 Desember - Klepp Regneskapslag

Aktuelt

Nyhetsbrev nr 5 - 2018 Desember

Les mer
 

Alle aktueltsaker:

Arkiv

10.05.2019
Arbeid med fusjon mellom Klepp Rekneskapslag og Time Rekneskapslag
 
25.02.2019
Søknad om produksjonstilskudd, endringer i regelverket for sjukeavløysing, årsmøte vårt og oppdatert regelverk for kontaktsalg
 
09.01.2019
"Hilsen til medlemmer og kunder", sjekk ditt NAV, endringer i regelverket for beskatning av naturalytelser, tolldeklarasjoner m.m.
 
09.01.2019
Fremtidens bilagslevering, nytt regelverk for kassasystemer m.m.
 
18.12.2018
Varelagerskjemaene (varelager, dyretall, opplysninger til selvangivelsen o.l.) til årsoppgjøret 2018 er nå klar. Disse kan lastes ned i Excel og PDF format fra denne siden (nederst på "hjem" siden). ...
 
17.09.2018
Du kan lese om avlinsskadeerstatning, kurs i eigerskifte og fradragsrett i diettkostnader m.m.
 
14.05.2018
Landbruksnæringa i Rogaland står samla om å møta forslaga til nye gjødselkrav på ein offensiv måte. Ein vil arbeida både politisk og fagleg, og skaffa til veie kunnskap frå vårt område. Dette er ei s...
 
14.05.2018
Rogalandslandbruket står samla i arbeidet med forslag til nye gjødselkrav, formueskatt og verdisettingsrabatt på arbeidende kapital og viktige tidsfrister Les mer
 
19.02.2018
Søke om produksjons- og avløsertilskudd, årsmøte 06.03. og litt om årsoppgjøret
 
13.12.2017
Varelagerskjemaene (varelager, dyretall, opplysninger til selvangivelsen o.l.) til årsoppgjøret 2017 er nå klar. Disse kan lastes ned i Excel format fra denne siden (nederst på "hjem" siden). 
 
10.11.2017
Forslag i statsbudsjettet for 2018, nytt om pensjonsparing med skattefradrag (IPS)
 
07.09.2017
Her kan du lese om Landbruksundersøkelsen, eierskiftekurs, kurs i bruk av Altinn m.m.
 
17.08.2017
Kort rapport om prosjektet - et samarbeid mellom NLR Rogaland og Klepp Rekneskapslag
 
12.05.2017
Forslag til endringer i aksjelov og jord- og konsesjonsloven og litt om viktige tidsfrister
 
03.03.2017
Mer og mer kommunikasjon via AltInn, Innføring av tvangsmulkt fra Skatteetaten, litt om årsoppgjøret
 
21.12.2016
Jule- og nyttårshilsen, elektronisk regnskapsføring - nye tilbud 2017
 
20.12.2016
Varelagerskjemaene (varelager, dyretall, opplysninger til selvangivelsen o.l.) til årsoppgjøret 2016 er nå klar. Disse kan lastes ned fra denne siden (nederst på "hjem" siden)
 
09.11.2016
Fagmøte om AS i landbruket, ny mva-oppgave fra 2017, om jordbruksfradrag og startavskrivinger m.m.
 
14.10.2016
I Statsbudsjettet for 2017 er det foreslått følgende endringer i regelverket for jordbruksfradrag:
 
12.09.2016
Skatteoppgjøret 2015 elektronisk, nye frister og nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017
 
30.06.2016
Nå blir det bøter for feil i A-meldingen | Nye regler: Utbytteskatt ved lån fra samdrifter
 
04.05.2016
Trygghet men ny skattestrategi | Er det lønnsomt med restskatt?
 
04.03.2016
Endringer i regler for fordelsbeskatning av yrkesbiler
 
07.01.2016
Vi har i år utformet et nytt varelagerskjema som skal være enklere å fylle ut.
 
07.01.2016
Rekneskapslagene på Jæren og Dalane har nå klar nøkkeltallene for 2014.
 
07.01.2016
«Budsjett i 2016», «OTP - Obligatorisk tjenestepensjon» er bare noen av sakene du kan lese om i vårt 6. nyhetsbrev i 2015».
 
07.01.2016
«Utbytteskatt på lån til personlig aksjonær», «Vil det lønne seg å ta utbytte før nyttår?» er bare noen av sakene du kan lese om i vårt 5. nyhetsbrev i 2015.
 
< Tilbake

Arkiv

< Tilbake
Til toppen
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 69 90
Fax: 51 78 69 91
E-post: klepp@grl.no

Org.nr.: 971 557 397
Bankkonto: 3290.05.90228
Våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00
Torsdag åpent til kl. 17.00
i perioden 1. januar-30.april.