Aktuelt - Klepp Regneskapslag
1115 lover og regler
- krever oppdatert kunnskap
Landbruksnæringa i Rogaland står samla om å møta forslaga til nye gjødselkrav på ein offensiv måte. Ein vil arbeida både politisk og fagleg, og skaffa til veie kunnskap frå vårt område. Dette er ei s...
 
Rogalandslandbruket står samla i arbeidet med forslag til nye gjødselkrav, formueskatt og verdisettingsrabatt på arbeidende kapital og viktige tidsfrister Les mer
 
Søke om produksjons- og avløsertilskudd, årsmøte 06.03. og litt om årsoppgjøret
 
Varelagerskjemaene (varelager, dyretall, opplysninger til selvangivelsen o.l.) til årsoppgjøret 2017 er nå klar. Disse kan lastes ned i Excel format fra denne siden (nederst på "hjem" siden). 
 
Forslag i statsbudsjettet for 2018, nytt om pensjonsparing med skattefradrag (IPS)
 
Her kan du lese om Landbruksundersøkelsen, eierskiftekurs, kurs i bruk av Altinn m.m.
 
Kort rapport om prosjektet - et samarbeid mellom NLR Rogaland og Klepp Rekneskapslag
 
Forslag til endringer i aksjelov og jord- og konsesjonsloven og litt om viktige tidsfrister
 
Mer og mer kommunikasjon via AltInn, Innføring av tvangsmulkt fra Skatteetaten, litt om årsoppgjøret
 
Arrangement
Arrangement
-
 
Til toppen
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 69 90
Fax: 51 78 69 91
E-post: klepp@grl.no

Org.nr.: 971 557 397
Bankkonto: 3290.05.90228
Våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00
Torsdag åpent til kl. 17.00
i perioden 1. januar-30.april.