Aktuelt - Klepp Regneskapslag
1115 lover og regler
- krever oppdatert kunnskap
Klepp Rekneskapslag fører regnskapet for 22 større og mindre pelsdyroppdrettere, og vi har engasjert oss sterkt i vurdering av de ulike forslaga til kompensasjon etter hvert som disse er lagt frem og delvis justert.
 
Fusjonen mellom Klepp og Time Rekneskapslag og tilbud om kurs og fagmøter høsten 2019.
 
Arbeidet med fusjon mellom Klepp og Time Rekneskapslag, diverse kurs og tidsfrister
 
Nytt regelverk for kjøp/salg av melkekvoter, tips for å unngå nett- og telefonsvindel, arbeidet med fusjon mellom Klepp og Time Rekneskapslag
 
Arbeid med fusjon mellom Klepp Rekneskapslag og Time Rekneskapslag
 
Søknad om produksjonstilskudd, endringer i regelverket for sjukeavløysing, årsmøte vårt og oppdatert regelverk for kontaktsalg
 
"Hilsen til medlemmer og kunder", sjekk ditt NAV, endringer i regelverket for beskatning av naturalytelser, tolldeklarasjoner m.m.
 
Fremtidens bilagslevering, nytt regelverk for kassasystemer m.m.
 
Du kan lese om avlinsskadeerstatning, kurs i eigerskifte og fradragsrett i diettkostnader m.m.
 
Arrangement
Arrangement
agrovisjon
 
Når:2019-11-01 09:00
Sted:Stavanger Forum, Hall C, stand C316
Du finner oss på fellesstand til Rogaland Landbrukspark
 
jobbs%c3%b8knad
 
Når:2019-10-30 19:00
Sted:Særheim, Postvegen 209
Velkommen til en uformell og trivelig kveld, der vi tar for oss tema som: Firmabil, digital kjørebok, digitale verktøy m.m.
 
kursmote forsamling
 
Når:2019-10-31 19:00
Sted:Postvegen 209, Klepp stasjon
Kurset går over 2 kvelder, 31. oktober og 7. november og egner seg for både selger og kjøper
 
-