Tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet - Klepp Regneskapslag

Aktuelt

Tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet
På grunn av den spesielle vekstsesongen og været vi har hatt i år, er det bevilga ekstra tilskudd til utviding av gjødsellager. Du kan søke støtte på inntil 20 % og tilskuddstak på kr 100 000. Frist for å søke er 10.12.2017. Tenger du hjelp med søknaden - ta da kontakt med oss. Les mer
 

Alle aktueltsaker:

25.02.2019
Søknad om produksjonstilskudd, endringer i regelverket for sjukeavløysing, årsmøte vårt og oppdatert regelverk for kontaktsalg
 
09.01.2019
"Hilsen til medlemmer og kunder", sjekk ditt NAV, endringer i regelverket for beskatning av naturalytelser, tolldeklarasjoner m.m.
 
09.01.2019
Fremtidens bilagslevering, nytt regelverk for kassasystemer m.m.
 
18.12.2018
Varelagerskjemaene (varelager, dyretall, opplysninger til selvangivelsen o.l.) til årsoppgjøret 2018 er nå klar. Disse kan lastes ned i Excel og PDF format fra denne siden (nederst på "hjem" siden). ...
 
17.09.2018
Du kan lese om avlinsskadeerstatning, kurs i eigerskifte og fradragsrett i diettkostnader m.m.
 
Til toppen
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 69 90
Fax: 51 78 69 91
E-post: klepp@grl.no

Org.nr.: 971 557 397
Bankkonto: 3290.05.90228
Våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00
Torsdag åpent til kl. 17.00
i perioden 1. januar-30.april.