Tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet - Klepp Regneskapslag

Aktuelt

Tilskudd til økt gjødsellagerkapasitet
På grunn av den spesielle vekstsesongen og været vi har hatt i år, er det bevilga ekstra tilskudd til utviding av gjødsellager. Du kan søke støtte på inntil 20 % og tilskuddstak på kr 100 000. Frist for å søke er 10.12.2017. Tenger du hjelp med søknaden - ta da kontakt med oss. Les mer
 

Alle aktueltsaker:

17.09.2018
Du kan lese om avlinsskadeerstatning, kurs i eigerskifte og fradragsrett i diettkostnader m.m.
 
14.05.2018
Landbruksnæringa i Rogaland står samla om å møta forslaga til nye gjødselkrav på ein offensiv måte. Ein vil arbeida både politisk og fagleg, og skaffa til veie kunnskap frå vårt område. Dette er ei s...
 
14.05.2018
Rogalandslandbruket står samla i arbeidet med forslag til nye gjødselkrav, formueskatt og verdisettingsrabatt på arbeidende kapital og viktige tidsfrister Les mer
 
Til toppen
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 69 90
Fax: 51 78 69 91
E-post: klepp@grl.no

Org.nr.: 971 557 397
Bankkonto: 3290.05.90228
Våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00
Torsdag åpent til kl. 17.00
i perioden 1. januar-30.april.