Statsbudsjettet for 2017: Foreslåtte endringer i jordbruksfradraget - Klepp Regneskapslag

Aktuelt

Statsbudsjettet for 2017: Foreslåtte endringer i jordbruksfradraget
  • Aksjeselskap skal også ha rett til jordbruksfradrag
  • Fjerning av kravet til bosetting på driftsenheten
  • Passive samdriftsdeltakere uten egen produksjon skal ikke lenger få jordbruksfradrag
Så vidt vi vet er det ikke politisk uenighet om disse forslagene, så forslagene kommer etter all sannsynlighet til å bli vedtatt.
 

Alle aktueltsaker:

17.09.2018
Du kan lese om avlinsskadeerstatning, kurs i eigerskifte og fradragsrett i diettkostnader m.m.
 
14.05.2018
Landbruksnæringa i Rogaland står samla om å møta forslaga til nye gjødselkrav på ein offensiv måte. Ein vil arbeida både politisk og fagleg, og skaffa til veie kunnskap frå vårt område. Dette er ei s...
 
14.05.2018
Rogalandslandbruket står samla i arbeidet med forslag til nye gjødselkrav, formueskatt og verdisettingsrabatt på arbeidende kapital og viktige tidsfrister Les mer
 
Til toppen
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 69 90
Fax: 51 78 69 91
E-post: klepp@grl.no

Org.nr.: 971 557 397
Bankkonto: 3290.05.90228
Våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00
Torsdag åpent til kl. 17.00
i perioden 1. januar-30.april.