Statsbudsjettet for 2017: Foreslåtte endringer i jordbruksfradraget - Klepp Regneskapslag

Aktuelt

Statsbudsjettet for 2017: Foreslåtte endringer i jordbruksfradraget
  • Aksjeselskap skal også ha rett til jordbruksfradrag
  • Fjerning av kravet til bosetting på driftsenheten
  • Passive samdriftsdeltakere uten egen produksjon skal ikke lenger få jordbruksfradrag
Så vidt vi vet er det ikke politisk uenighet om disse forslagene, så forslagene kommer etter all sannsynlighet til å bli vedtatt.
 

Alle aktueltsaker:

10.05.2019
Arbeid med fusjon mellom Klepp Rekneskapslag og Time Rekneskapslag
 
25.02.2019
Søknad om produksjonstilskudd, endringer i regelverket for sjukeavløysing, årsmøte vårt og oppdatert regelverk for kontaktsalg
 
09.01.2019
"Hilsen til medlemmer og kunder", sjekk ditt NAV, endringer i regelverket for beskatning av naturalytelser, tolldeklarasjoner m.m.
 
09.01.2019
Fremtidens bilagslevering, nytt regelverk for kassasystemer m.m.
 
18.12.2018
Varelagerskjemaene (varelager, dyretall, opplysninger til selvangivelsen o.l.) til årsoppgjøret 2018 er nå klar. Disse kan lastes ned i Excel og PDF format fra denne siden (nederst på "hjem" siden). ...
 
Til toppen
Klepp Rekneskapslag SA
Postvegen 209
4353 Klepp Stasjon
Tlf.: 51 78 69 90
Fax: 51 78 69 91
E-post: klepp@grl.no

Org.nr.: 971 557 397
Bankkonto: 3290.05.90228
Våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.30-15.00
Torsdag åpent til kl. 17.00
i perioden 1. januar-30.april.